Geschiedenis

Geschiedenis van het Meppeler Mannenkoor

Het Meppeler Mannenkoor is opgericht in juni 1926, zoals ook te zien is op ons vaandel.

Inmiddels een heer van respectabele leeftijd, in juni 2026 verwachten wij ons 100 jarig bestaan te kunnen vieren.

We zijn een koor met ongeveer 35 zangers. Ons repertoire is zowel wereldlijk als religieus en zowel klassiek als hedendaags. Meestal zingen we à capella. Een hoge kwaliteit van onze zang vinden we belangrijk, naast gezelligheid en samen zingen.

Zingen doen we bij het Meppeler Mannenkoor al sinds 1926. Onderstaand een foto uit de prille beginjaren van het koor uit 1928.

Gebouw

Van 1985 tot 2022 had het Meppeler Mannen Koor een eigen gebouw in Oosterboer: Scola Vocalis. In 2022 is dit gebouw verkocht omdat het onderhoud en het bijdetijd houden en brengen een te zware wissel trok op het koor. Sinds 2022 repeteren we in de Kruiskerk in Meppel.