Het koor van de louter mannen

Het koor

Onze huidige repetitie-plek is de Kruiskerk in Meppel. Voorheen repeteerden we in ons verenigingsgebouw ‘Scola Vocalis’ in de wijk Oosterboer in Meppel.

Donderdagavond is onze vaste repetitieavond. Op deze avond zijn ongeveer 35 mannen elke avond bezig met hun hobby, zingen! En dat is altijd gezellig.

Met elkaar zetten we onze schouders eronder en werken we ontspannen maar gefocust aan de voorbereidingen voor onze concerten en aan onze zangkwaliteit.

We vinden het belangrijk dat we zingen in onderlinge vriendschap en gezelligheid.

We kennen een rijke historie met veel hoogtepunten. We hebben verschillende buitenlandse concertreizen georganiseerd. We zijn gastheer geweest voor grote binnen- en buitenlandse koren zoals bijvoorbeeld ‘Jung Wien’. Ook hebben we in het concertgebouw in Amsterdam opgetreden waarbij we als enig mannenkoor Nederland mochten vertegenwoordigen tijdens een ‘Europa-concert’.

Ook in het culturele leven van Meppel heeft ons mannenkoor een plaats. Zo zijn we ambassadeur van verschillende maatschappelijke activiteiten in Meppel.

Naar hartelust zingen

We laten ons regelmatig horen op concerten en festivals in binnen- en buitenland. Een keer in de twee tot drie jaar verlenen we onze medewerking aan het Meppeler Kerstconcert en het 4 mei Herdenkingsconcert. Maar ook bij andere Meppelse activiteiten zingen we graag voor u. BIjvoorbeeld tijdens het Meppeler Muziekfestival.