Bevrijdingsconcert De Wolden levert mooi bedrag op voor Oekraïne

Bevrijdingsconcert De Wolden levert mooi bedrag op voor Oekraïne

13 mei 2022 Uncategorized 0

Op 23 april vond het Bevrijdingsconcert door het Meppeler Mannenkoor plaats in de Mariakerk in Ruinen. Het concert stond oorspronkelijk gepland in 2020 ter gelegenheid van de viering van 75 jaar bevrijding, maar werd tweemaal uitgesteld vanwege de coronapandemie. Met een goed gevulde kerk bleek de publieke belangstelling groot, misschien wel doordat in deze tijd de oorlog in Oekraïne de aandacht extra vestigt op de waarde van vrijheid. Het concert werd gesteund door gemeente De Wolden.

Het koor o.l.v. dirigent Roelof Bosma werd op piano begeleid door vaste pianist Mannes Hofsink. Daarnaast bij het lied ‘Benedictus’ op euphonium door Martin Oosterwijk en bij ‘Highland Cathedral’ door doedelzakspeler Michel Engel. Het Meppeler Mannenkoor kijkt met tevredenheid terug op een geslaagd eerste concert na de coronapandemie en ook het publiek toonde zich tevreden. Na afloop van het concert werd er een collecte gehouden waarvan de opbrengst ten goede komt aan Oekraïne. Dit leverde een bedrag op van maar liefst € 443,- dat inmiddels is overgemaakt aan Giro 555.

Het concert is terug te kijken via de website kerkdienstgemist.nl van de Mariakerk in Ruinen.