Wim de Vroome 50 jaar lid van Meppeler Mannenkoor!

Wim de Vroome 50 jaar lid van Meppeler Mannenkoor!

2 augustus 2019 Uncategorized 0

Op de Nieuwjaarsreceptie van 5 januari 2017 is Wim de Vroome gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap van het Meppeler Mannenkoor. Voorzitter Hans Meijering sprak de jubilaris toe, waarbij hij stilstond bij de grote inzet die Wim gedurende 50 jaar getoond heeft.

Op de foto v.l.n.r.: Hans Meijering, Wim de Vroome, Ria de Vroome en de vertegenwoordiger van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond.

Naast passie voor zingen heeft hij ook kwaliteiten op financieel en bestuurlijk vlak. Deze heeft hij in diverse bestuursposities en commissie ingezet ten behoeven van het koor.

Meijering bedankte Wim voor zijn bijdrage aan de groei en het in stand houden van het koor. Tevens ontving Wim een oorkonde van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond als dank voor de bewezen diensten voor de Nederlandse Mannenkoorzang.